Umrboqiy Navoiy

«UMRBOQIY NAVOIY» AKSIYASI

Алишер НАВОИ. КЕЧА КЕЛГУМДИР ДЕБОН… К.Мирзарахимова томонидан ижро этилди Кеча келгумдур дебон ул сарви гулру келмади, Кўзларимга кеча тонг отқунча уйқу келмади. Лаҳза-лаҳза чиқтиму чектим йўлида интизор, Келди жон оғзимғаю ул шўхи бадхў келмади. Оразидек ондин эрканда гар этти эҳтиёт,

Read More

UMRBOQIY NAVOIY» AKSIYASI

Алишер НАВОИ. КЕЧА КЕЛГУМДИР ДЕБОН… С. Ахмедова томонидан ижро этилди Ул париваш ҳажридинким йиғладим девонавор, Кимса бормуким, анга кўрганда кулгу келмади. Кўзларингдин неча су келгай, деб ўлтурманг мени Ким, бори қон эрди келган, бу кеча су келмади. Толиби содиқ топилмас,

Read More