XORIJIY TILLARNI O‘RGANISHDA EKSTRALINGVISTIK OMILLARNING O‘RNI

04.06.2019 267