ARAB TILI, ADABIYOTI VA MADANIYATINI O‘QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHGA BAG’ISHLANGAN UCHRASHUV